O NÁS

Spoločnosť METALIMPEX-SK, spol. s r.o. sa zaoberá výkupom, triedením a predajom kovových odpadov a farebných kovov.

Kovový odpad je vo firme upravený a následne odovzdaný na ďalšie spracovanie.

Ďalšou činnosťou našej spoločnosti sú likvidačné, demolačné práce oceľových konštrukcií, kotolní a technológií. Demontáž a montáž technologických celkov s následným využitím.

Pri všetkých našich pracovných činnostiach kladieme maximálny dôraz na nakladanie s odpadmi, dodržiavanie právnych noriem a predpisov v oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti pri práci.

V nasledujúcich rokoch sa firma začala rozvíjať, dochádzalo ku prijímaniu ďalších zamestnancov  a zvyšovaniu spracovaného materiálu, služieb a technického a technologického vybavenia. V roku 2005 bola celá obchodná aktivita fyzickej osoby prevedená na novu založenú spoločnosť  s právnou formou s terajším názvom METALIMPEX-SK, Spol. S.R.O.

Spoločnosť sa zaoberá výkupom, úpravou a predajom kovových odpadov a farebných kovov. Kovový odpad je vo firme upravený a následne predaný do železiarskych a hutníckych spoločností na ďalšie spracovanie. Ďalšou významnou činnosťou v našej spoločností sú likvidačné, demolačné a sanačné práce priamo u pôvodcu odpadu a následne aj ukladanie stavebného odpadu na vlastnej skládke. Poskytujeme služby v oblasti nákladnej dopravy, nakládky kusového materiálu hydraulickou rukou, pristavenie veľkoobjemového kontajnera na dané odpady /stavebnú suť, kovový šrot / a samozrejmosťou je aj bezplatný zvoz týchto odpadov.

Hlavným cieľom našej spoločnosti je maximálna spokojnosť zákazníkov. Nástrojom na dosiahnutie takého cieľa je poskytnúť široký výber služieb, efektívna komunikácia, výhodné ceny a kvalifikovaní zamestnanci. Veľký dôraz kladieme na udržiavanie dobrých vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi, na dodržiavanie všetkých právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi, ochrany životného prostredia a bezpečnosti pri práci našich zamestnancov.